top of page

För att flyga högt


För att kunna flyga högt

låter jag en boja falla till marken.


Jag bryter loss min energi från traditionen,

vill inte tyngas ner av gamla mönster.


Kärleksfullt och bestämt

släpper jag omgivningens förväntningar på mig.


Det är inte emot dem,

utan för mig själv.


Jag agerar nu från kärlek,

inte av vana och upplevt tvång.


För jag behöver ta hand om mig själv,

värna om min energi.


Jag är känslig nu,

mitt uppdrag viktigt.
Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page