top of page

Jag förlåter mig

Jag förlåter mig själv

för alla gånger jag har sagt ja

när min själ viskade nej


för att jag har trampat på mig själv,

valt att vara andra till lags


Jag förlåter mig själv

för alla år jag trodde att jag var mina tankar,

inte förstod att jag var så mycket större än så


för alla skam och ångest jag har burit

för all smärta jag skapade själv


Jag förlåter mig själv

för alla gånger jag har sårat andra

då jag inte var grundad i min egen kropp


för tillfällen då jag inte har kunnat vara där för mina barn

därför att jag inte tagit hand om mig själv först


Jag förlåter mig själv

för att jag inte njöt av att vara jag

utan kände mig otillräcklig


för att jag inte såg de vackra gåvor som jag fått

och istället slog på mig själv


Jag förlåter mig

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page