top of page

Mitt uppdrag, min intention


Jag fick frågan häromdagen om jag fortfarande är inne på att jobba med Energityperna eller om jag har bytt spår. Det inspirerade mig till att skriva om det här.


Jag har inte bytt spår men jag fortsätter och går djupare emot, eller närmre, mitt uppdrag.


Pusselbitarna kommer till mig. En i taget.


Energi är viktigt för mig. För att vara i rätt energi och i min kraft behöver jag vara ”soul aligned”. Jag behöver vara sann mot mig själv och andra. Jag behöver uttrycka mig sant. Jag behöver sträva efter, och jobba utifrån, mitt högsta uppdrag.


Jag älskar att låta mig ledas av min inre röst. Att ta bilder utifrån min inspiration. Att skriva texter från själen. Att rensa ut, skala av, förenkla. Det gudomliga. Symboler. Skönhet inifrån och ut. Att hjälpa och inspirera andra att också leva utifrån sin kärna.


Jag vet nu också att jag är prästinna.


Ju djupare jag går desto tydligare ser jag att allt flätas samman. Alla dessa delar är mitt uppdrag.


De kommer att knytas samman ännu mer. Och det kommer att vara helt sant för mig.
Commentaires


Post: Blog2_Post
bottom of page