top of page

Vart vill du att jag går?

Jag kallar in mitt högre jag.

Min längtan efter att hjälpa har blivit större.

Det känns som om det är tid för nästa steg.


"Vad vill du att jag gör?

Vart vill du att jag går?"
Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page