top of page

Bakom illusionen


Generationer och generationer av kvinnor

som ska passa in i hur en kvinna ska vara


Normer och samhällets förväntningar

Det sitter djupt rotat


Det sitter delar kvar i mig

Sitter det i dig?


Nu är det tid

att släppa fram den du är bakom den här illusionen


Du är fri nu

Vacker. Unik. Perfekt.

Precis som du är.


Du är fri.
Comentarios


Post: Blog2_Post
bottom of page