top of page

Ritual vid havet

En kort cykeltur bort

väntar hon på mig


Jag längtar efter det kalla vattnet

som omsluter min kropp


Hon får mig att släppa oro

och tankar som snurrar


Tar emot hinder och rädslor

innan jag tar nästa steg


Det har blivit en vana,

en daglig ritual,


en kram från moder jord

jag inte kan vara utan


Comentarios


Post: Blog2_Post
bottom of page